10-11 квітня 2019 року у м. Вінниця на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова відбулася міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ»

10-11 квітня 2019 року у м. Вінниця на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова відбулася міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ». Конференція внесена до реєстру МОЗ (реєстровий номер 112) і реєстру ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (посвідчення №208 від 12.07.2018р.).

У роботі конференції взяли участь патологоанатоми, сімейні лікарі, терапевти, гастроентерологи, інфекціоністи, акушери-гінекологи, неонатологи, педіатри, онкологи, хірурги, урологи, судово-медичні експерти, головні лікарі, заступники головних лікарів з медичної частини, юристи, завідувачі лабораторій, завідувачі кафедр, науковці, практикуючі лікарі інших спеціальностей.

Вперше в Україні в межах конференції створено платформу комплексного, мульти- та трансдисциплінарного підходу до сучасної патоморфологічної діагностики у практиці сучасного лікаря. Розглянуто питання сучасного уявлення щодо процесів патогенезу, діагностики, прогнозування та вибору методу лікування захворювання на основі комплементарної асиміляції різних дисциплін (кібернетики, математики, фізики, інформатики тощо), показані можливості нових предметних таксономій.

Головна мета конференції - об’єднати досвід патологів та клініцистів різних спеціальностей задля поліпшення якості медичної допомоги, висвітлити важливість зв’язку «клініцист - морфолог» у верифікації діагнозу та виборі тактики подальшого медикаментозного лікування- досягнута.

Конференція відбулася у сучасному форматі “Interactive” - провідні фахівці з України та Європи з патологічної анатомії, онкології, інфекційних хвороб, онкогінекології, педіатрії, неонатології, гастроентерології, хірургії ділилися науковим та клінічним досвідом у форматі лекцій, доповідей, майстер-класів, воркшопів та дискусій.

Учасники конференції ознайомились з портфоліо лікаря як веб-технологією, орієнтованою на відображення навчальних або професійних успіхів фахівця під час безперервної медичної освіти. Це дасть можливість кожному лікарю акумулювати досвід практико-орієнтованого навчання, оцінити результати освітніх процедур, соціальні відносини і продемонструвати набуті компетенції за міждисциплінарними та трансдисциплінарними напрямами медицини.

Науково-практична конференція – це школа передового досвіду, сучасних ідей та наукових розробок. Під час роботи конференції гості мали унікальну можливість отримати інформацію щодо досвіду ребальзамації тіла Миколи Івановича Пирогова. Відвідали Національний музей-садибу М.І. Пирогова та ознайомились з науковою спадщиною всесвітньо відомого ученого, лікаря, педагога і громадського діяча.

       1 січня 2019 року виповнилось 30 років Вінницькому обласному патологоанатомічному бюро, становлення та розвиток якого було представлено на Конференції.

В рамках Конференції було проведено нараду експерта групи МОЗ України за профілем «Патологічна анатомія, судово-медична експертиза, дитяча патологічна анатомія» з начальниками патологоанатомічних бюро, головними позаштатними міськими та обласними спеціалістами, завідувачами патологоанатоміних відділень та лабораторій.

Для обговорення актуальних питань роботи Асоціації патологоанатомів України проведено засідання Координаційної ради Асоціації.

Програма першого дня

Основною темою першого дня конференції були актуальні питання та значення сучасної патоморфологічної діагностики в клінічній практиці лікаря. Обговорення тематичних питань відбувалося у рамках трьох паралельних секцій.

Під час дискусії на секції «Сучасні клініко-морфологічні аспекти в діагностиці захворювань шлунково-кишкового тракту» висвітлені сучасні методи досліджень у патоморфології та гастроентерології, інфекційних хворобах, гематології. Особливу увагу приділено питанням формування персоніфікованого підходу до лікування пацієнтів із захворюваннями шлунково-кишкового тракту на основі доказової медицини, практичного досвіду гастроентерології та патоморфології. Ключовими спікерами виступили проф. Туманський В.А., проф. Н.Б. Губергріц,   проф. О.О. Дядик, проф. Мороз О.В, проф.Дудник В.М., проф. Кузьмінова Н.В.

Одним з актуальних питань сучасної охорони здоров’я залишається клініко-морфологічний вплив стеатогепатиту на розвиток фіброзу та цирозу печінки. Найсучасніший погляд, який базується на клінічних спостереженнях на дану проблему, було представлено під час роботи конференції.

Особливе місце у практиці лікаря посідає тема захворювань підшлункової залози. Недостатньо з’ясований патогенез чинить складнощі у верифікації діагнозу та подальшому лікуванні. Серію доповідей про сучасні візії етіології та перспектив лікування захворювань підшлункової залози висвітлено під час дискусії ключовими спікерами конференції.

            Погляд у майбутнє – нова ера молекулярної медицини – протеоміка як визначна сучасна технологія - є амбіційним та цілком реалістичним проектом, що може суттєво розширити уявлення про механізми виникнення та перебіг захворювань з метою становлення персоналізованого медичного обслуговування.

Секція «Морфологічна діагностика в практиці лікаря акушера – гінеколога, неонатолога та онкогінеколога» об’єднала клінічний та морфологічний підходи у діагностиці патології жіночих статевих органів, інноваційні технології в патоморфологічній діагностиці та лікуванні онкологічної патології, які базуються на сучасних світових рекомендаціях. Ключовими спікерами секції виступили проф. Шпонька І.С., проф. Булавенко О.В., проф. Григоренко А.П., д.мед.н. Таран О.А., проф. Романюк А.М., доц. Шатрова К.М., проф. Яблонь О.С., проф. Незгода І.І.

Під час дискусії до уваги учасників представлено сучасні напрацювання у питаннях морфології гіпоксичних та ішемічних уражень головного мозку в перинатальному періоді. Провідні науковці розказали про проблеми плацентарної дисфункції та методи її корекції.

Особливе місце займала тема добро-та злоякісних новоутворень в гінекології. Передовий вітчизняний та іноземний досвід у діагностиці, верифікації та лікуванні пухлин яєчників було розглянуто з морфологічної та клінічної точок зору.

Головною темою дискусії на секції «Інноваційні методи діагностики та морфологічної верифікації онкохірургічної патології» були фундаментальні аспекти сучасної онкохірургії, виклики та надбання у діагностиці хірургічної патології. Ключовими спікерами були академік Романенко А.М., проф. Шапринський О.В., проф. Костюк О.Г., проф. Захарцева Л.М., проф. Болгова Л.С., проф. Каніковський О.Є., д. мед. н., Малишева Т.А., проф. Покидько М.І., доц. Ольхов В.М.

Особливу увагу приділено глобальній для усіх країн світу проблемі колоректального раку, вирішення якої потребує мультидисциплінарної інтеграції.

Доповідачами висвітлено передові технології та стандарти ведення хворих з уроонкологічною патологією, описано унікальні практичні випадки та шляхи вирішення непростих клінічних завдань.

Окремим блоком на секції було представлено онкологічну патологію нервової системи, оскільки дана група захворювань вимагає перманентного зв’язку «морфолог-клініцист». Особливості морфологічної діагностики та специфіка вибору методів лікування було висвітлено під час роботи секції.  

Усі учасники науково-практичної конференції мали змогу отримати нові навички та цікаву інформацію, обговорити клінічні випадки із колегами з України та Європи під час майстер-класів.

10-11 квітня 2019 року у м. Вінниця на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова відбулася міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ». Конференція внесена до реєстру МОЗ  (реєстровий номер 112) і реєстру ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (посвідчення №208 від 12.07.2018р.).

У роботі конференції взяли участь патологоанатоми, сімейні лікарі, терапевти, гастроентерологи, інфекціоністи, акушери-гінекологи, неонатологи, педіатри, онкологи, хірурги, урологи, судово-медичні експерти, головні лікарі, заступники головних лікарів з медичної частини, юристи, завідувачі лабораторій, завідувачі кафедр, науковці, практикуючі лікарі інших спеціальностей.

Вперше в Україні в межах конференції створено платформу комплексного, мульти- та трансдисциплінарного підходу до сучасної патоморфологічної діагностики у практиці сучасного лікаря. Розглянуто питання сучасного уявлення щодо процесів патогенезу, діагностики,  прогнозування та вибору методу лікування захворювання на основі комплементарної асиміляції різних дисциплін (кібернетики, математики, фізики, інформатики тощо), показані можливості нових предметних таксономій.

Головна мета конференції - об’єднати досвід патологів та клініцистів різних спеціальностей задля поліпшення якості медичної допомоги, висвітлити важливість зв’язку «клініцист - морфолог» у верифікації діагнозу та виборі тактики подальшого медикаментозного лікування- досягнута.

Конференція відбулася у сучасному форматі “Interactive” - провідні фахівці з України та Європи з патологічної анатомії, онкології, інфекційних хвороб, онкогінекології, педіатрії, неонатології, гастроентерології, хірургії ділилися науковим та клінічним досвідом у форматі лекцій, доповідей, майстер-класів, воркшопів та дискусій.

Учасники конференції ознайомились з портфоліо лікаря як веб-технологією, орієнтованою на відображення навчальних або професійних успіхів фахівця під час безперервної медичної освіти. Це дасть можливість кожному лікарю акумулювати досвід практико-орієнтованого навчання, оцінити результати освітніх процедур, соціальні відносини і продемонструвати набуті компетенції за міждисциплінарними та трансдисциплінарними напрямами медицини.

Науково-практична конференція – це школа передового досвіду, сучасних ідей та наукових розробок. Під час роботи конференції гості мали унікальну можливість отримати інформацію щодо досвіду ребальзамації тіла Миколи Івановича Пирогова.  Відвідали Національний музей-садибу М.І. Пирогова та ознайомились з науковою спадщиною всесвітньо відомого ученого, лікаря, педагога і громадського діяча.

       1 січня 2019 року виповнилось 30 років Вінницькому обласному патологоанатомічному бюро, становлення та розвиток якого було представлено на Конференції.

В рамках Конференції було проведено нараду експерта групи МОЗ України за профілем «Патологічна анатомія, судово-медична експертиза, дитяча патологічна анатомія» з начальниками патологоанатомічних бюро, головними позаштатними міськими та обласними спеціалістами, завідувачами патологоанатоміних відділень та лабораторій.

Для обговорення актуальних питань роботи Асоціації патологоанатомів України проведено засідання Координаційної ради Асоціації.

Програма першого дня

Основною темою першого дня конференції були актуальні питання та значення сучасної патоморфологічної діагностики в клінічній практиці лікаря. Обговорення тематичних питань відбувалося у рамках трьох паралельних секцій.

Під час дискусії на секції «Сучасні клініко-морфологічні аспекти в діагностиці захворювань шлунково-кишкового тракту» висвітлені сучасні методи досліджень у патоморфології та гастроентерології, інфекційних хворобах, гематології.  Особливу увагу приділено питанням формування персоніфікованого підходу до лікування пацієнтів із захворюваннями шлунково-кишкового тракту на основі доказової медицини, практичного досвіду гастроентерології та патоморфології. Ключовими спікерами виступили проф. Туманський В.А., проф. Н.Б. Губергріц,    проф. О.О. Дядик, проф. Мороз О.В, проф.Дудник В.М., проф. Кузьмінова Н.В.

Одним з актуальних питань сучасної охорони здоров’я залишається клініко-морфологічний вплив стеатогепатиту на розвиток фіброзу та цирозу печінки. Найсучасніший погляд, який базується на клінічних спостереженнях на дану проблему,  було представлено під час роботи конференції.

Особливе місце у практиці лікаря посідає тема захворювань підшлункової залози. Недостатньо з’ясований патогенез чинить складнощі у верифікації  діагнозу та подальшому лікуванні. Серію доповідей про сучасні візії етіології та перспектив лікування захворювань підшлункової залози висвітлено під час дискусії ключовими спікерами конференції.

            Погляд у майбутнє – нова ера молекулярної медицини – протеоміка як визначна сучасна технологія - є амбіційним та цілком реалістичним проектом, що може суттєво розширити уявлення про механізми виникнення та перебіг захворювань з метою становлення персоналізованого медичного обслуговування.

Секція «Морфологічна діагностика в практиці лікаря акушера – гінеколога, неонатолога та онкогінеколога»  об’єднала клінічний та морфологічний підходи у діагностиці патології жіночих статевих органів, інноваційні технології в патоморфологічній діагностиці та лікуванні онкологічної патології, які базуються на сучасних світових рекомендаціях. Ключовими спікерами секції виступили проф. Шпонька І.С., проф. Булавенко О.В., проф. Григоренко А.П., д.мед.н. Таран О.А., проф. Романюк А.М., доц. Шатрова К.М., проф. Яблонь О.С., проф. Незгода І.І.

Під час дискусії до уваги учасників представлено сучасні напрацювання у питаннях морфології гіпоксичних та ішемічних уражень головного мозку в перинатальному періоді. Провідні науковці розказали про проблеми плацентарної дисфункції та методи її корекції. 

Особливе місце займала тема добро-та злоякісних новоутворень в гінекології. Передовий вітчизняний та іноземний досвід у діагностиці, верифікації та лікуванні пухлин яєчників було розглянуто з морфологічної та клінічної точок зору.

Головною темою дискусії на секції «Інноваційні методи діагностики та морфологічної верифікації онкохірургічної патології» були фундаментальні аспекти сучасної онкохірургії, виклики та надбання у діагностиці хірургічної патології. Ключовими спікерами були академік Романенко А.М., проф. Шапринський О.В., проф. Костюк О.Г., проф. Захарцева Л.М., проф. Болгова Л.С., проф. Каніковський О.Є., д. мед. н., Малишева Т.А., проф. Покидько М.І., доц. Ольхов В.М.

Особливу увагу приділено глобальній для усіх країн світу проблемі колоректального раку, вирішення якої потребує мультидисциплінарної інтеграції. 

Доповідачами висвітлено передові технології та стандарти ведення хворих з уроонкологічною патологією, описано унікальні практичні випадки та шляхи вирішення непростих клінічних завдань.

Окремим блоком на секції було представлено онкологічну патологію нервової системи, оскільки дана група захворювань вимагає перманентного зв’язку «морфолог-клініцист». Особливості морфологічної діагностики та специфіка вибору методів лікування було висвітлено під час роботи секції.  

Усі учасники науково-практичної конференції мали змогу отримати нові навички та цікаву інформацію, обговорити клінічні випадки із колегами з України та Європи під час майстер-класів.

IMG 8538

IMG 2040-83

IMG 1992-44

IMG 8507

 

\

 

 

 
© 2013 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права.