РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни  з підготовки доктора філософії  на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

.

Тематичний план практичних занять для аспірантів зі спеціальності «судова медицина»

.

Тематичний план лекцій для клінічних аспірантів зі спеціальності «судова медицина»

.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ навчальної дисципліни  з підготовки доктора філософії  на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

.

Література Аспірантам

.

Тематичний план самостійних занять для аспірантів зі спеціальності «судова медицина»

.

© 2013 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права.