Список літератури аспірантам

.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  З ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

.

Матеріали для підготовки

https://drive.google.com/drive/folders/1W9dTMOucUA_6GiL_cJ_xsoZm9yElHb9u

Тематичний план самостійної роботи

.

Тематичний план практичних занять

.

Тематичний план лекцій

.

Методичні вказівки

.

© 2013 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права.