МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії  на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

.

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни  з підготовки доктора філософії  на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН практичних занять з дисципліни «Патоморфологія» для аспірантів

.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ самостійної роботи навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії  на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ АСПІРАНТАМ

.

© 2013 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права.