Философия Индии, вплоть до туры в гоа, заставит всех переоценить ценности жизни. . Многие туры в Европу из украины можно приобрести за два дня до отлета туристов, при наличии виз.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН лекцій для підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ» на кафедрі патологічної анатомії, судової медицини та права на 2013-2014 н.р.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН семінарських занять на цикл очної інтернатури для інтернів-патологоанатомів на кафедрі патологічної анатомії, судової медицини та права на 2013-2014 н.р.
Методичні розробки для практичних занять лікарів-інтернів зі спеціальності « Патологічна анатомія»
Ситуаційні задачі з клініко-патологоанатомічного аналізу
Перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти лікар-патологоанатом після закінчення інтернатури
Перелік питань до іспиту лікарів – інтернів зі спеціальності «Патологічна анатомія»
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА ІНТЕРНАТУРИ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Ш-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ"
Мікропрепарати та макропрепарати для контролю знань лікарів-інтернів
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН лекций по правоведению для студентов І курса фармацевтического факультета на І семестр 2018/2019 уч. года

Подкатегории

© 2013 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права.