Сахарный диабет 2 типа сахарный дибет 2 типа.
© 2013 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права.