Сахарный дибет 2 типа - диагностика и лечение сахарного диабета второго типа.
© 2013 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права.