Кафедра патологічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова організована в 1934 році практичним лікарем М.О. Вакуленко і розміщувалася спочатку в одному із корпусів обласної лікарні ім. М.І.Пирогова. Їй було відведено аудиторію, навчальну кімнату, лабораторію і секційну.

Вакуленко М.О.Вакуленко М.О.Вакуленко Микола Опанасович українець за походженням, народився 1890 році в м. Владикавказі, Терської губернії в сім'ї ветеринарного фельдшера. Після закінчення гімназії в 1909 році поступив на медичний факультет Київського університету, який закінчив в 1914 році.

З 1914 по 1917 рік працював прозектором в Київському клінічному госпіталі і одночасно на кафедрі патанатомії Київського медуніверситету, а в роки громадянської війни лікарем рухомої лабораторії.

В 1919-1928 роках прозектор і завідуючий лабораторії у Вінницькому військовому госпіталі, за сумісництвом завідуючий кафедрою мікробіології у  Вінницькому фармацевтичному інституті.

З 1929 по 1941 рік прозектор обласної лікарні ім. М.І. Пирогова і за сумісництвом завідуючий кафедрою патологічної анатомії Вінницького медичного інституту. В роки війни працював на окупованій території прозектором в обласній лікарні.

З 1934 по 1948 рік під керівництвом М.О. Вакуленко опубліковано біля 30 наукових робіт, присвячених загальній патології та бактеріології.

В 1936 році кафедра перейшла в приміщення адміністративного корпусу обласної лікарні, а в 1940 році в будівлю, яка звільнилася в зв'язку з переходом кафедри нормальної анатомії в морфологічний корпус.

З 1959 року вона переводиться у відбудоване ліве крило морфологічного корпусу, де розміщується і в сьогоднішній час. Асистентами в передвоєнний час були Г.П. Барановський та Г.Л. Пашкевич, а після війни Г.Я. Борачук, С.Х. Алімбек, С.Х. Верхацький, П.І. Улянецька та доцент П.Г. Костенко.

Нетривалий час з 1948 по 1949 рік кафедру очолював доцент Павло Григорович Костенко, який народився в с. Резуненково, Коломакського р-ну, Харківської області в сім'ї селянина середняка, українець.

В дев'ятилітньому віці залишився круглим сиротою. На стипендію земської управи закінчив в 1911 році фельдшерсько-акушерську школу в м. Харкові.

Не дивлячись на травму і катаракту ока був призваний в 1916 році в армію фельдшером, попав в полон, де пробув до 1920 року.

В 1923 році П.Г. Костенко поступив в Харківський медичний інститут, який закінчив в 1929 році.

Після закінчення аспірантури в 1932 році був запрошений завідуючим патанатомічною лабораторією інституту офтальмології ім. проф. Гіршмана в м. Харкові, де пропрацював до вересня 1941 року.

В роки війни був головним лікарем 22 лікарні м. Харкова. Після закінчення війни виконував обов'язки завідуючого кафедрою Чернівецького медінституту, а в листопаді місяці 1947 року вибраний доцентом кафедри патологічної анатомії Вінницького медичного інституту. До виходу на пенсію в 1965 році займав посаду асистента кафедри патологічної анатомії нашого інституту.

Т.Г. Костенко в 1941 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Реактивні морфологічні зміни в тканинах оболонок і середовищах ока при внутрішньо очних злоякісних меланомах».

 В 1949 році на посаду завідуючого кафедрою вибирається доцент Професор Константинович М.В.Професор Константинович М.В.М.В. Константинович, який до цього часу керував кафедрою патологічної анатомії Харківського інституту вдосконалення лікарів.

Микола Володимирович Константинович народився в 1902 році в м. Києві, в сім'ї дворянина.

Після закінчення гімназії, в 1921-1926 pp. вчився на медичному факультеті Київського університету, отримавши диплом лікаря з 1926 по 1941 рік короткочасно працював лікарем-лаборантом, лікарем-бактеріологом, асистентом, а потім доцентом кафедри патологічної анатомії в м. Києві, м. Мінську, м. Харкові.

В роки Великої Вітчизняної війни начальник патологоанатомічного відділення евакогоспіталю №3329, потім патанатомічної лабораторії. З армії Південно-Західного фронту, після цього начальник патанатомічної лабораторії Мінського військового округу, старший науковий співробітник легеневої патології АМНСРСР. З 1947 по 1949 завідуючий кафедрою патологічної анатомії Харківського інституту вдосконалення лікарів. Нагороджений орденами «Красной звезды», «Отечественной войны II степеня» та декількома медалями.

В 1938 році в 1-му Харківському медичному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Матеріали до питання про вікові зміни артерій», а в 1940 році отримав диплом доцента.

В період завідування кафедрою В.М. Константиновичем з 1949 року і до смерті в 1964 році науково-дослідна робота кафедри проводилася з клініцистами, головним чином з проблем злоякісних пухлин. Оригінальні дослідження були проведенні з вивчення змішаних туберкульозних, пневмококових менінгітів, які лягли в основу докторської дисертації «Про змішаний туберкульозний менінгіт» (1958). В 1960 році М.В. Константиновичу присуджено вчене звання професора.

За весь час наукової діяльності В.М. Константиновича опубліковано більше 50 наукових праць, захищено 6 кандидатських дисертацій. Крім цього була виконана наступна основна робота: М.Ф. Шинкарьова, Ф.Ф. Піайд і П.Г. Костенко «Про особливості клінічного перебігу раку легенів в залежності від патоморфологічної картини» (1956).

Прекрасний лектор, чудовий викладач багато приділяв навчальному процесу: вдосконалювалась навчально-методична робота, щорічно поповнювався музей мікро- і макропрепаратів, М.В. Константинович постійно за сумісництвом працював прозектором в обласній лікарні ім. М.І. Пирогова.

Доцент Жабін В.І.Доцент Жабін В.І.      В 60-х роках були захищені дві кандидатські дисертації: П.Ф. Шамрай – «Зміна клітин раньового інфільтрату в організмі та культурі тканин» (1966); В.Г. Козлов – «Зміни у внутрішніх органах після застосування сульфадимезину, пеніциліну і еритроміцину при стафілококовій пневмонії» (1967).

В 1953 році замість вибулих Г.Я. Борачук, С.Х. Алімбек і П.І. Улянецької асистентами зараховується В.І. Жабін та М.П. Шрамко.

На кафедрі в період з 1955 по 1963 рік недовго працювали асистентами Є.О. Головоновська, Т.І. Окайомова, М.М. Вакуленко, Б.В. Ядвіжин, І.М. Чернишов і С.В. Ладутько.

Після смерті М.В. Константиновича на посаду Професор Маковська Є.І.Професор Маковська Є.І.завідуючого кафедрою вибирається старший науковий співробітник Є.І. Маковська. Єлизавета Іванівна Маковська народилася в 1916 році в м. Пірятин, Полтавської губернії в сім'ї лікаря, українка.

Після закінчення з відзнакою медичного технікуму була прийнята в 1-ий Київський медичний інститут і в 1939 залишена в аспірантурі при кафедрі патологічної анатомії.

В роки Великої Вітчизняної війни служила лікарем патологоанатомом армійської патологоанатомічної лабораторії, з часом начальником центрального лазарету і прозектур табору військовополонених, начальником санвідділу.

Після війни Є.І. Маковська лікар-патологоанатом НДІ ортопедії і травматології, а потім завідуюча патологоанатомічною лабораторією інституту переливання крові м. Києва.

З 1953 по 1959 рр. старший науковий співробітник – патоморфолог інституту гігієни праці і профзахворювань, пізніше керівник пильової лабораторії і лабораторії канцерогенних речовин цього ж інституту, а за сумісництвом прозектор 2 Печерської лікарні.

В 1951 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Морфологічна характеристика еластичних волокон при загоюванні кісткових ушкоджень», а в 1959 році докторська дисертація: «Тканинні реакції на введення в різноманітні органи гетерогенних і гомологічних фібринних плівок», в 1966 році присвоєне вчене звання професора. Нагороджена орденом «Знак Почета» і декількома медалями. Проблемою під час завідування кафедрою Є.І. Маковською, була «Наукові основи гігієни і токсикології пестицидів, полімерних і пластичних мас», ця тематика була міжкафедральною. Так захищені докторські дисертації доц. Мазорчука Б.Ф. (акушерство та гінекологія), доц. Маленького В.П. (кафедра госпітальної терапії), доц. Шамрай П.Ф. (кафедра гістології), доц. Пушкар М.С. (кафедра гістології).

img660Колектив кафедри (1977 рік). В центрі проф. Є.І.Маковська…

 

За період з 1964 до 1987 року на кафедрі постійно або короткочасно працювали доценти: М.П. Шрамко, В.І. Жабін, В.Г. Козлов, П.Ф. Шамрай, М.С. Пушкар, асистенти І.Я. Бритван, О.П. Безкоровайний, В.Т. Рауцкієне, В.М. Куденко, Л.О. Мацедонська, М.Р. Борейко, В.В. Біктіміров.

 

26-27 травня 1982 р. м. Чернівці. Всесоюзна навчально-методична конференція з викладачами патологічної анатомії.26-27 травня 1982 р. м. Чернівці. Всесоюзна навчально-методична конференція з викладачами патологічної анатомії.

Лаборантський склад був менш стабільним. Багато років на кафедрі працювали: препаратор О.П. Кучковська (з 1934 до 1976 року), лаборанти Г.Ф. Інгліцька (з 1948 до 1987 року), П.С. Жупанова (з 1963 до 2005 року), старший лаборант Л.В. Зализюк (з 1980 року до нинішнього часу).

Співробітниками кафедри опубліковано більше 250 наукових праць серед яких монография проф.  Є.І. Маковської на тему «Патологічна анатомія інтоксикації отрутохімікатами».

Належним чином вдосконалювався навчальний процес, впроваджувалися елементи машинного контролю знань студентів, алгоритми практичних занять, графи логічної структури тощо, поповнювався музей мікро- і мікропрепаратів, друкарським способом видавалася навчально-методична література.

 

img661Учасники семінару по обміну досвідом викладання патологічної анатомії (ФПК). Москва, грудень 1974 р…

 

img656Зустріч колективу кафедри зі студентами-гуртківцями.

 

Доцент Шрамко М.П. за налаштуванням мікропроектораДоцент Шрамко М.П. за налаштуванням мікропроектора

 

Учасники виїзної сесії НДІ «Морфологія людини» м. Вінниця, 1-2 червня 1981 р.Учасники виїзної сесії НДІ «Морфологія людини» м. Вінниця, 1-2 червня 1981 р.

З 1987 до 1994 року кафедрою керував доцент В.Г. Козлов. Володимир Григорович Козлов народився в 1936 році в м. Псков, Росія, росіянин.

В 1954 році закінчив середню школу у м. Вінниці і зразу ж поступив на лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.

В 1960 році відбирається асистентом кафедри патологічної анатомії, в 1975 – доцент, а з 1987 року завідуючим кафедрою.

Тема кандидатської дисертації яку з успіхом захистив у 1966 році В.Г. Козлов «Зміни в органах після вживання сульфодимезину, пеніциліну і еритроміцину при стафілококовій пневмонії».

Доцент Козлов В.Г.Доцент Козлов В.Г.В.Г. Козлов з 1971 по 1976 рік в службовому відрядженні на посаді доцента кафедри патології Замбійського університету і за сумісництвом проректор в навчальному університетському госпіталі м. Лусака, а з 1980 по 1984 рік радник ректора Кабульського медичного інституту, Афганістан.

За роки педагогічної діяльності ним опубліковано більше 40 наукових праць, чудовий лектор, практик – патологоанатом, багато часу приділяв вдосконаленню навчального процесу.

В 1994 році виїхав на роботу в Африку, спочатку в Адіс-Абебський університет, Ефіопія, а потім до університету Мої, Кенія.

З 1987 до 1994 року кафедрою керував доцент В.Г. Козлов, разом з ним працювали доценти М.С. Пушкар, М.Р. Борейко та В.Т. Рауцкієне, асистенти В.В. Щербанюк, В.П. Сорокоумов, М.М. Якубовський, О.В. Федорченко, В.О. Беньямінов (всі випускники Вінницького медичного інституту).

 

img658Доц. Козлов В.Г., доц. Пушкарь М.С., ас. Беньямінов В.О. на прийомі іспиту з патологічної анатомії

З 1994 по 2008 рік кафедру очолював професор Віктор Васильович Біктіміров.

В.В. Біктіміров народився в 1953 році на шахті «Червона зірка», Чистяківського району Донецької області в сім'ї робітника. Після закінчення середньої школи в с. Четвертинівка, Тростянецького району Вінницької області, поступив на педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова, який закінчив з відзнакою в 1977 році, і був залишений в клінічній ординатурі, а згодом асистентом кафедри патологічної анатомії цього ж інституту. Нетривалий час працює асистентом кафедри дитячих хвороб, а з 1986 асистент, доцент курсу клінічної фармакології. В 1994 році призначається, а потім вибирається завідуючим кафедрою патологічної анатомії.

В 2001 році призначається проректором з лікувальної роботи Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова.

В цей період захищено чотири докторські дисертації. Доц. В.В.Біктіміров «Нові підходи до підвищення ефективності антибіотикотерапії бронхолегеневих захворювань у дітей» (1995), доц. Мороз Л.В. «Хронічні вірусні гепатити В та С. Поширеність. Клініко-біохімічні та морфологічні паралелі» (2002), доц. Незгода І.І. «Сальмонельозна інфекція у дітей, клініко-морфологічна та генетична характеристика, сучасні підходи до лікування» (2002), доц. Вернигородський B.C. «Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет другого типу» (2006), а також ряд кандидатських дисертацій: О.В. Федорченко (1997), П.С. Жученко (2000), Т.М. Король (2001), С.В.  Вернигородський (2001), А.О. Гаврилюк (2002), A.M. Березовський (2004).

На базі університету і кафедри патологічної анатомії в 1998 році було проведено 6-й Конгрес патологів України.

 

img7077Учасники VI Конгресу патологів України 30.09-2.10.1998 р., м. Вінниця

В 2001 році до кафедри була приєднана кафедра судової медицини і з цього часу вона носить назву: «Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права»…

 

© 2013 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права.