Кафедру судової медицини Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова було організовано 1936 р. Oбов'язки завідувача кафедри тимчасово виконував А.К. Судомир (завідувач кафедри психіатрії). У 1939-1941 pp. кафедру очолив проф. Я.Л. Лейбович.

У 1919 році він став першим завідувачем відділу судово-медичної експертизи Наркомздоров’я Радянської Росії. Багато сил і енергії Я.Л.Лейбович віддав практичному вирішенню відповідального завдання – розробці програми розвитку державної судово-медичної служби. Під його керівництвом і за безпосередньою участю були вироблені всі основоположні документи, що визначили структуру та форми діяльності державної судово-медичної служби на багато років вперед. Я.Л. Лейбович був головним редактором першого Російського періодичного збірника «Судово-медична експертиза» весь період його існування (1925-1931 рр.). Велика кількість його публікацій присвячувалась питанням організації та стану судово-медичної служби, медичної деонтології, аналізу самогубств та інших питань. 29 червня 1941 року проф. Я.Л.Лейбович був заарештований співробітниками НКВД. Подальша доля його невідома.

1         У повоєнні роки, з 1945 по 1948 рр. кафедру судової медицини очолював доц.  Д.А. Галаєв, з 1948 по 1950 рр. - І.В. Алмазов.

 В 1950 році завідувачем кафедри був призначений професор В.П. Ципковський визначний судовий медик, вчений, учень професора М.М.Бокаріуса. При ньому кафедра судової медицини у Вінницькому медичному інституті була відтворена фактично заново. Василь Пантелеймонович розпочав створювати судово-медичний музей макропрепаратів. Завдяки його старанням і наполегливості кафедра судової медицини Вінницького медінституту отримала нове приміщення з добре обладнаним на той час моргом, лабораторією і швидко перетворилась на одну з кращих та авторитетніших в Україні.

В.П. Ципковський активно і плідно займався науковою діяльністю. Його перу належить близько 70 наукових праць, серед яких особливої уваги за своєю цінністю для науковців і експертів заслуговує монографія «Огляд місця пригоди і трупа на місці його виявлення», видана в 1960 році. В.П.Ципковський – яскравий представник криміналістичного напрямку в судовій медицині. Його наукові праці стосуються багатьох розділів судової медицини: наглої смерті, отруєнь, визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, механічної асфіксії, самоушкоджень, авіаційної та залізничної травм. Особливо важливі праці вченого в галузі вогнестрільних поранень: дослідження одягу, ушкоджень освітлювальними та запалювальними ракетами, при вибухах мін, пострілах з обрізу, самозарядного карабіну Сімонова. Він обстоював широке запровадження рентгенографічного методу дослідження в судово-медичних експертизах, обґрунтовуючи свою пропозицію переконливими прикладами з експертної практики. Під керівництвом професора Ципковського В.П. виконано біля 10 кандидатських дисертацій.

2З 1952 року проф. В.П.Ципковський призначений керівником судово-медичної служби Вінницької області і доклав багато зусиль для створення належної матеріально-технічної бази обласного бюро судово-медичної експертизи, розширення його штатів, навчання кадрів. Він сприяв будівництву в 1962 році окремого приміщення, де тривалий час функціонувала міжобласна судово-медична лабораторія, яка обслуговувала крім Вінницької ще й Житомирську та Хмельницьку області.

У 1972 році завідувачем кафедри судової медицини став доцент А.І. Крат – учень професора В.П.Ципковського.

 У 1951 році Андрій Іларіонович 3закінчив Вінницький медичний інститут і почав працювати асистентом кафедри судової медицини цього інституту. З того часу з цим вищим навчальним закладом пов'язана вся його подальша діяльність. У 1961 році А.І.Крат захистив кандидатську дисертацію на тему: «Судово-медичне значення кровонаповнення селезінки при асфіксії», в якій вперше в ході численних експериментів на тваринах і на значному експертному матеріалі дослідив стан селезінки при різних видах механічної асфіксії.

 

 

4

 

5

Андрій Іларіонович був високо кваліфікованим фахівцем, самовіддано відносився до своєї роботи. Багато років був деканом медичного факультету. Ним опубліковано понад 60 наукових праць, присвячених актуальним питанням судової медицини. У 1997 році він написав посібник «Принципи складання діагнозу та експертних висновків», в якому узагальнив досвід раціональних підходів до одного з важких і неоднозначних розділів судово-медичної діяльності фахівців. Андрій Іларіонович очолював кафедру до 1985 року, а потім – з 1995 року до кінця свого життя (2001 р.).

6         З 1985 по 1995 рр. завідувачем кафедри судової медицини стала доцент C.O. Козлова. У 1960 році вона закінчила Вінницький медичний інститут, працювала на кафедрі асистентом. У 1967 році С.О.Козлова захистила кандидатську дисертацію на тему «Судово-медична класифікація тяжкості травм носа», в якій на основі вивчення та аналізу судово-медичного практичного і клінічного матеріалу запропонувала науково-обгрунтовані критерії для оцінки ступеню тяжкості ушкоджень кісток носа.

Доц. Козлова Світлана Олександрівна чудовий викладач, лектор і науковець, опублікувала понад 70 наукових праць, присвячених питанням судової медицини, особливо різним аспектам діагностики зажиттєвості і давності виникнення механічної травми. Вона є автором першого підручника з судової медицини в республіці Афганістан.

7

З 2001 р. кафедра судової медицини реформована у відповідний курс при кафедрі патологічної анатомії, судової медицини та права.

© 2013 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права.