Новини - Патологічна анатомія

Іспит

Студенти 3 курсу медичного факультету №1 та №2, які мають академічну заборгованість з дисципліни "Патоморфологія"- лекції, двійки, "нб", не відпрацьовані модульні заняття (заліки), будуть допущені до іспиту, але під час його складання матимуть додаткові запитання щодо заборгованості.

 

Студентам, які не допущені до екзаменаційної сесії з академічною заборгованістю по іншим предметам, ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ складання іспиту з дисципліни "Патоморфологія" за затвердженим розкладом іспитів для медичних факультетів №1,2 та іноземних студентів.

РОЗКЛАД

РОЗКЛАД

занять для студентів 3 курсу медичних № 1 і № 2, стоматологічного факультетів на V семестр, 5 курсу медичного факультету № 1 і № 2 та 4 курсу медичних психологівна ІХ семестр 2019-2020 н.р.

Оголошення

Перший (вузівський) етап олімпіади з "Патоморфології", від 21 лютого 2018 р. 

 

1-11.jpg

© 2013 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права.